Sākot ar 2019. gada 14. novembri par sabiedrisko kārtību novada teritorijā rūpējas pašvaldības kārtībniece Santa Novikova. Mainījies ir ne tikai amata nosaukums, bet arī veicamo pienākumu saturs – policijai raksturīgo funkciju veikšana pilnībā pārgājusi Valsts policijas pārziņā. Sīkāk par kārtībnieka amata pienākumiem skatīt zemāk. Pārējos gadījumos lūdzam zvanīt Valsts policijai pa tālruni 110 (Valsts policijas palīdzības tālrunis) vai 112 (vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs).

spriditis
Adrese:Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125
Tālrunis:65197400, 28628890
E-pasts: santa.novikova@skriveri.lv

Skrīveru novada pašvaldības kārtībnieka pieņemšanas laiki pirmdienās plkst. 14.00 – 18.00 vai pēc iepriekšējas saskaņošanas. 

Pašvaldības kārtībnieks apmeklētājus pieņem Skrīveru novada domes ēkā Daugavas ielā 59, 1.stāvā, 8. kabinetā.

Skrīveru novada pašvaldības kārtībnieka amata pienākumi:

 1. Kontrolēt Skrīveru novada pašvaldības saistošo noteikumu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, ievērošanu.
 2. Kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzlikt naudas sodu, ja pārkāpti transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā.
 3. Pārkāpumu gadījumos sagatavot administratīvās lietvedības materiālus, tai skaitā sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus.
 4. Atbilstoši savai kompetencei izskatīt personu iesniegumus un atbildēt uz tiem.
Kur zvanīt ārkārtas gadījumos!

Valsts policijas tiešais vienotais tālruņa numurs  – 110

Numuru 110 visā Latvijas teritorijā var sazvanīt no jebkura tālruņa – gan fiksētā, gan mobilā. Latvijā ir pieci policijas reģioni. Zvans nonāk policijas reģiona centra dežūrdaļā. Policijas dežurants, kas pieņems zvanu, nodos informāciju tuvākajai policijas ekipāžai vai iecirknim.

Policijas palīdzības tālrunis 110 ir bezmaksas un ir pieejams 24 stundas diennaktī.

Kādos gadījumos jāzvana uz 110

Policija uzskaita virkni gadījumu, kad nepieciešama tūlītēja palīdzība un būtu jāzvana uz 110:

 • Pastāv draudi Jūsu vai citas personas dzīvībai vai īpašumam;
 • Jums vai citai personai ir nodarīti miesas bojājumi;
 • Ir noticis noziedzīgs nodarījums vai Jūs esat cietis no noziedzīga nodarījuma (zādzības, laupīšanas, vardarbības u.c.);
 • Esat liecinieks kādam noziedzīgam nodarījumam vai citam notikumam;
 • Jūsu rīcībā ir informācija, kas var palīdzēt aizturēt likumpārkāpēju;
 • Esat iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā vai esat ceļu satiksmes negadījuma aculiecinieks.

Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Aizkraukles iecirkņa dežūrdaļas tālruņa numurs 65102500 vai 65102502

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienotais tālruņa numurs – 112

Zvanot uz tālruņa numuru 112:

 • Jūs varat izsaukt ugunsdzēsējus glābējus;
 • Jūs savienos ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
 • Jūs savienos ar policiju;
 • Jūs savienos ar gāzes dienestu.