Lai paātrinātu sadarbību starp pašvaldību un klientiem, piedāvājam biežāk izmantojamās veidlapas, kuras ir iespēja aizpildīt mājās un ierasties domē jau ar aizpildītu dokumentu.

IESNIEGUMS Koku ciršanai ārpus meža
IESNIEGUMS Tirdzniecības atļaujas saņemšanai
AKTIVITĀTES pieteikuma veidlapa
AKTIVITĀTES atskaites forma
IESNIEGUMS NĪ nodokļa atvieglojumiem politiski represētām personām
IESNIEGUMS LIZ darījumiem juridiskām personām
IESNIEGUMS LIZ darījumiem fiziskām personām
IESNIEGUMS ziņu anulēšanai par deklarēto dzīvesvietu
IESNIEGUMS reklāmas izvietošanai
IESNIEGUMS par pirmpirkuma tiesībām
IESNIEGUMS bērna dzimšanas pabalsta saņemšanai
IESNIEGUMS NĪ nodokļa atvieglojumiem maznodrošinātai personai
IESNIEGUMS medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
IESNIEGUMS elektroniskai NĪ nodokļa paziņojuma nosūtīšanai
PIETEIKUMS bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādē
IESNIEGUMS par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē