SAISTOŠIE NOTEIKUMIDATUMS
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Skrīveru novada pašvaldības izglītības iestādēm26.11.2020
Par izglītojamo reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Skrīveru novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs27.04.2017
Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā

Par mācību maksu Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā (konsolidēti)

27.03.2014

27.03.2014

Grozījumi31.03.2016
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Skrīveru novadā26.01.2012
Par interešu un neformālās izglītības programmu īstenošanu Skrīveru mūzikas un mākslas skolā29.10.2009