SAISTOŠIE NOTEIKUMI

DATUMS
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Skrīveru novadā28.01.2021 ar precizējumiem 31.03.2021
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (konsolidēts)

25.04.2019

31.03.2021

Grozījumi

Grozījumi

28.01.2021

31.03.2021

Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” nolikums22.12.2014
ZAUDĒJUŠI SPĒKU

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā (konsolidēti)

30.10.2014

 

 

30.10.2014

Grozījumi 31.01.2019
Grozījumi26.10.2017
Grozījumi30.11.2017
Grozījumi31.10.2013
Grozījumi26.07.2012
Grozījumi27.01.2011
Grozījumi29.04.2010
Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

Skrīveru novada pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi (konsolidēti)

31.01.2013

29.04.2021

Grozījumi29.04.2021
Grozījumi
27.08.2020
Grozījumi26.10.2017
Grozījumi24.11.2016
Grozījumi31.03.2016
Grozījumi31.10.2013
Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi

Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi (konsolidēti)

27.01.2011

19.12.2019

Grozījumi19.12.2019
Grozījumi30.05.2019
Grozījumi27.03.2013
Grozījumi28.11.2013
Grozījumi31.10.2013
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Skrīveru novadā25.02.2010
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (konsolidēts)

29.10.2009

29.10.2009

Grozījumi22.12.2014
Grozījumi31.10.2013
Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā

Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Skrīveru novadā (konsolidēti)

29.10.2009

 

27.10.2016

Grozīti31.05.2018
Precizēti27.10.2016
Grozījumi27.02.2014
Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā

Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrīveru novadā (konsolidēti)

29.10.2009

31.03.2021

Grozījumi31.03.2021
Grozījumi30.04.2020
Grozījumi 26.09.2019
Grozījumi26.10.2017
Grozījumi24.11.2016
Grozījumi31.10.2013
Grozījumi31.01.2013
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Skrīveru novadā29.04.2010