SAISTOŠIE NOTEIKUMIDATUMS
Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā (konsolidēti)

Par kārtību Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas stadiona teritorijā

 

26.07.2018, precizēti 30.08.2018

Grozījumi25.06.2020
Grozījumi30.04.2020
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā (konsolidēti)

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Skrīveru novadā

 

28.05.2020

 

31.05.2018

Grozījumi
25.06.2020
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Skrīveru novada administratīvajā teritorijā 31.08.2017
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Skrīveru novadā24.11.2016
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Skrīveru novadā28.01.2016
Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā (konsolidēti)

Par kārtību Skrīveru sporta spēļu laukuma teritorijā

29.10.2015
Grozījumi30.04.2020
Par atbalstu tuberkulozes slimniekiem Skrīveru novadā31.07.2014
Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā

Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu, Skrīveru novadā (konsolidēts)

31.07.2014

31.07.2014

Grozījumi28.08.2014
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Skrīveru novadā (konsolidēts)

31.07.2014

31.07.2014

Grozījumi28.08.2014
Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Skrīveru novadā (konsolidēts)26.05.2011
Grozījumi31.07.2014
Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumunorises vietās Skrīveru novadā

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību sabiedrisko pasākumu norises vietās Skrīveru novadā (konsolidēts)

28.04.2011

 

 

Grozījumi30.04.2020
Grozījumi31.07.2014
Grozījumi31.10.2013
Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā

Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā (konsolidēts)

26.08.2010

26.08.2010

Grozījumi31.10.2013
Grozījumi24.02.2011
Grozījumi29.11.2010
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrīveru novadā25.06.2020
Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi (konsolidēti)
Skrīveru novada kapsētu izveidošanas un uzturēšanas noteikumi29.04.2010
Grozījumi
25.06.2020
Grozījumi2013